List of access keys

Adviser, Legislative Stewardship—Kaitohutohu, Tautiaki ā-Ture

Adviser, Legislative Stewardship Kaitohutohu, Tautiaki ā-Ture
 • Be a steward of the statute book
 • Help ensure great law for New Zealand
 • Focus on delivery for end users
 • Develop skills and knowledge in legislation and regulatory systems
 • Me noho hei tautiaki o te pukapuka ā-ture
 • Me āwhina kia tino rawe te ture mō Aotearoa
 • Me arotahi ki te whakarato mā ngā kaiwhakamahi
 • Whakawhanake i ō pūkenga me te mōhio ki ngā pūnaha ture me te waeture

New Zealand's Parliamentary Counsel Office is a key legislation adviser to the Government and to Parliament, and is New Zealand's legislative drafting and publishing office. The Legislation Act 2019 gives PCO a stewardship role for New Zealand's legislation. To meet this leadership challenge, the Chief Parliamentary Counsel has established the Legislative Stewardship Team within the System and Stewardship Group.

Reporting to the Manager Legislative Stewardship, the Adviser Legislative Stewardship will play a key role within the Legislative Stewardship team. 

The Adviser will be part of a small team of legislative and regulatory systems specialists that is responsible for developing and implementing a legislative stewardship strategy for PCO.

The Adviser will provide advice and assistance to the PCO stewardship work programme including Revision Bills, accessibility, standardisation, and secondary legislation. The Adviser will contribute to the work of the Legislation Design and Advisory Committee. The Adviser will also contribute to PCO’s te ao Māori strategy and to PCO’s support of the Crown as an effective Treaty Partner.

The team enhances knowledge and capability within PCO. It builds relationships with key external stakeholders, and promotes, PCO’s stewardship strategy and PCO’s outcomes.

To be successful in this position, you will have a tertiary qualification, preferably in law, economics or relevant to public policy. A genuine enthusiasm for legislative design, drafting and access to legislation is a must. A sound understanding of the New Zealand legislative system, including the Parliamentary process and advisory experience in a public sector legal, operational or policy environment is desirable but not necessary. This role is suitable for graduates.

This is an excellent opportunity to join a professional and highly respected organisation.

He kaitohutohu ture hira Te Tari Tohutohu Pāremata ki te Kāwanatanga me te Pāremata, ā, koinei te tari tuhi hukihuki me te whakaputa i ngā ture o Aotearoa. I raro i te Legislation Act 2019 ka noho te Tari hei tautiaki mō te ture o Aotearoa. Kia ū ai ki tēnei whakapātaritari kaiārahi, kua whakatūria e Te Tari Tohutohu Pāremata te Rōpū Tautiaki Ture i roto i te Rōpū Tautiaki i te Pūnaha Ture.

Ka noho i raro i te Kaiwhakahaere Tautiaki Ture, he wāhanga hira tō te Kaitohutohu Tautiaki Ture i roto i te rōpū Tautiaki i te PūnahaTure.

Kei roto te Kaitohutohu i tētahi rōpū whāiti mātanga pūnaha ture me te waeture ko tā rātau mahi he whakawhanake me te whakatinana i tētahi rautaki Tautiaki Ture mō te Tari.

Ka tuku tohutohu me te āwhina te Kaitohutohu ki te kaupapa mahi tautiaki a te Tari tae atu ki te Whakatikatika Pire, te whai wāhi ki te katoa, te whakaōritetanga me ngā ture ā hunga kē. Ka tautoko te Kaitohutohu i ngā mahi a te Komiti Hanga Ture me te Tohutohu. Ka tautoko anō te Kaitohutohu i tētahi rautaki ao Māori a te Tari me ngā tautoko a te Tari i te Karauna hei Pātui Tiriti whaitake.

Ka whakawhānui ake te rōpū i ngā mōhio me ngā kaha i roto i te Tari. He tuitui i ngā taura here me te hunga whai pānga o waho, me te hāpai i ngā rautaki tautiaki a te Tari me ngā putanga o te Tari.

Kia puta ai tō ihu i tēnei tūranga, me whai tohu mātauranga matua koe, ko te ture, ōhanga, kaupapahere tūmatanui hāngai rānei te mea pai rawa. Me mātua kaingākau ki te hanga, te hukihuki me te whai wāhi atu ki te ture. Ko te tino mātau ki te pūnaha ture o Aotearoa, tae atu ki te tukanga whakahaere o Whare Pāremata me te whai wheako tohutohu i roto i te ture rāngai tūmatanui, te wāhanga whakahaere, kaupapahere rānei ka tino tōminatia engari kāore koe e raru mēnā kāore i a koe. He pai tēnei tūranga mō ngā paetahi.

He whai wāhitanga rawe tēnei kia uru mai ki tētahi whakahaere ngaio, whaimana hoki.

Applications will only be accepted if they include the PCO application form and a letter of application sent to applications@pco.govt.nz

Applications close 25 March 2022

Kia whakaaetia ngā tono kia tirohia, me tuku mai i te pukatono a Te Tari Tohutohu Pāremata me tētahi reta tono hoki ki applications@pco.govt.nz

Ka kati ngā tono hei te 25 Poutūterangi 2022

How to apply »

For more about the role, see the position description below or download as a PDF (716KB).

Position description

Ngā Taipitopito mō te Tūranga / Position Details
Taitara/Position Kaitohutohu / Kaitohutohu Matua Adviser / Senior Adviser
Rōpū/Group Tautiaki i te Pūnaha Ture System and Stewardship
Ka noho takohanga ki/Reports to Kaiwhakahaere, Tuatiaki ā-Ture

Manager Legislative Stewardship

Ngā Kaimahi Hāngai/Direct report Kārekau  None
Taumata whakahaere pūtea/DFA level Kārekau None
Wāhi Mahi/Location Te-Whanganui-a-tara Wellington 
Te Rā/Date Poutūterangi 2022 March 2022

 

Ko tā mātau kaupapa Our Purpose

Ko Te Tari Tohutohu Pāremata (Te Tari) te tari tuhituhi ture o Aotearoa. Ka riro māna e:

● tuhituhi i ngā Pire Kāwanatanga o Aotearoa (hāunga ngā Pire Tāke) me ngā ture pae tuarua i roto i te hōtaka ture a te Kāwanatanga

● tā i ngā Pire me ngā Ture katoa o Aotearoa, me ngā ture pae tuarua ka tuhia e Te Tari.

He tari tū Motuhake ā-ture Te Tari i runga i ngā tikanga o te Legislation Act 2019. Ka noho takohanga Te Tari ki te Rōia Matua o te Kāwanatanga, ā, ki te kore tētahi Rōia Matua, ko te Pirimia kē.

The Parliamentary Counsel Office (PCO) is New Zealand's law drafting office. It is responsible for:

● drafting New Zealand Government Bills (except Inland Revenue Bills) and secondary legislation for the Government’s legislative programme

● publishing all New Zealand Bills and Acts, and secondary legislation drafted by PCO

The PCO is constituted as a separate statutory office by the Legislation Act 2019. The PCO is under the Attorney-General's control or, if there is no Attorney-General, the Prime Minister.

He aha ā mātau mahi What we do
Ka mahi mātau me ētahi atu ki te tuhituhi ture e rite ana mō ana kaupapa, e aro ana ki ngā tikanga whakahaere kāwanatanga, ā, e wātea ana ki ngā kaiwhakamahi katoa. We work with others to make legislation that is fit for purpose, constitutionally sound, and accessible to all users.

 2017 09 Wheel full no background

Ko Tō Mātau Hanga Our Structure
E whā ngā rōpū pakihi o Te Tari: ko te Tautiaki i te Pūnaha Ture; ko te Tuhituhi Ture; ko te Rautaki Whai Wāhi, Matihiko hoki me Ngā Ratonga Tari. The PCO has four business groups: System and Stewardship, Drafting, Access and Digital Strategy, and Business Services.
Position Purpose

The statutory objective of the PCO is to promote high-quality legislation that is easy to find, use, and understand and, to that end, to exercise stewardship of New Zealand’s legislation as a whole. The Legislative Stewardship Team is responsible for leading the development and implementation of PCO’s stewardship strategy, and other stewardship projects and initiatives for PCO. These projects and initiatives adjust as determined by the strategy and include:

 • The provision of strategic advice on design, drafting and access to legislation
 • Providing strategic advice to the Legislation Design and Advisory Committee
 • Developing and delivering guidance and training within PCO and to our key stakeholders
 • The triennial Revision programme
 • The standardisation programme

The Adviser / Senior Adviser will use their technical knowledge of legislation and regulatory systems, government experience, and interpersonal skills, to assist with the development of the strategy and provide advice and assistance in relation to the team’s wider work programme.

Key Relationships

Internal key relationships are:

 • Chief Parliamentary Counsel and members of the Executive Leadership Team
 • Manager, Legislative Stewardship
 • Manager, Partnerships and Education
 • Members of the System and Stewardship Group
 • Members of the Access and Digital Strategy Group
 • Parliamentary Counsel
 • Other Managers and Staff of PCO

External key relationships are:

 • Public Service Agencies
 • Key PCO partners (e.g. LDAC, Crown Law Office, Office of the Clerk and Parliamentary Service)
 • Attorney-General and the Office of the Attorney-General
 • Government Legal Network
Key Accountabilities and Deliverables

Responsibilities of this position are expected to change over time as the Parliamentary Counsel Office responds to changing needs.  The incumbent will need the flexibility to adapt and develop as the environment evolves.

Key accountability or deliverable Indicators of success

Advice

Effectively contributes to the delivery and implementation of advice and related tasks

Adviser

 • Advice draws on expertise of others, as well as their own experience with and understanding of PCO’s key stakeholders and the wider legislation system.
 • Builds capability through a variety of experiences.
 • Understands the foundations of their professional craft and applies appropriate techniques and approaches to their work.

Senior Adviser

 • Applies well-developed professional knowledge and skills to their work.
 • Capable of working with minimal supervision but seeks guidance on complex issues, and tests possible solutions to problems.
 • Knows and uses a range of techniques, models and frameworks relevant to their work, and uses the most appropriate approach in a given situation.

Delivery

Delivers and works with others to produce products that are fit-for-purpose, timely, and high quality.

Adviser

 • Assists with assessing, developing and implementing appropriate systems and processes that contribute to stewardship in the longer term.
 • Works flexibly to develop advice including briefings, reports and consultation documents in written and visual format.
 • Effectively plans and manages their own work and identifies issues early.
 • Scopes work and makes connections to related areas to deliver the result the PCO needs.

Senior Adviser

 • Works on and often has a leadership role in complex, ambiguous and sensitive work.

System

Brings a systems-thinking approach to the work of the team and PCO
 • Understands PCO’s priorities and objectives, and contributes to accomplishing them.
 • Actively participates, shares their ideas, knowledge and experience, and contributes to diverse thinking.
 • Senior Adviser
Fosters a culture of learning and helps to challenge thinking.

Revitalisation and commitment to te reo Māori and tikanga Māori

A champion for Māori language, culture and customs
 • Committed to the revitalisation of te reo Māori as an everyday language of PCO.
 • Tikanga and kawa Māori is valued and opportunities to grow in understanding and practice is embraced.

Committed to Te Tiriti o Waitangi

Constant improvement in the Crown to honour Te Tiriti o Waitangi

 • Deep understanding of Te Tiriti o Waitangi and is committed to positive outcomes in Māori development and advancement.
 • Demonstrates the commitment to the bicultural relationship between Tangata Whenua and Tangata Tiriti.

Engagement

Establishes effective networks with key stakeholders to support agencies to implement or contribute to system-wide initiatives.

Adviser

 • Effectively contributes to cross-PCO and cross-agency programmes and projects.
 • When developing guidance and resources, considers how to get the best possible results.
 • Proactively grows their networks across and outside PCO.
 • Develop, build and share knowledge, and collaborate with others.
 • With appropriate support, they represent PCO and are able to act as trusted advisers.

Senior Adviser

 • Connected outside the team and the PCO – they are visible, valued and operate across a range of networks.
 • Develop, build and share knowledge, collaborate with others, and influence the agenda.
 • They represent PCO and are trusted advisers.

Self and team

Contributes to an effective team culture

Adviser

 • Honest, courageous, curious, self-aware, agile and resilient.
 • Good team players, they get involved, and support others.
 • Proactively plan their development building their core professional skills, setting themselves up for success now and in the future.

Senior Adviser

 • Focus on developing and cementing their professional skills so that they have a deep tool kit.
 • Build capability within their team by proactively supporting less experienced staff on core skills, stakeholder engagement, planning, and navigating through complex issues. Model these behaviours within the team.

Safety and Wellbeing

Manages own personal health and safety, and takes appropriate action to deal with workplace hazards, accident and incidents

 
 • Ensures own and others’ safety at all times.
 • Complies with relevant legislation, policies, procedures, safe systems of work and event reporting.
 • Reports and investigates all incidents and accidents, including near misses in a timely way.
Qualifications
 • Tertiary qualification, preferably in law, economics or relevant to public policy.
 • Excellent communication skills, both written and verbal, with the ability to present complex matters simply, including in visual format.

Adviser

 • A sound understanding of the New Zealand legislative system, including the Parliamentary process and public law.
 • A genuine enthusiasm for legislative design, drafting and access to legislation.
 • Advisory experience in a public service legal, operational or policy environment.

Senior Adviser

 • Broad senior advisory experience in a public service legal, operational or policy environment
 • Prior experience in leading a programme of legislative or policy work would be advantageous
 • A deep understanding of the New Zealand legislative system, including the Parliamentary process and public law
 • Proven experience in developing and maintaining strong working relationships within and beyond the organisation
 • Strategic and systems thinker with experience in developing policy advice or designing and delivering interventions to influence change at a system level
 • Strong influencing skills to effectively engage with key stakeholders at different levels
 • Ability to communicate technical and or complex issues in ‘plain language’ and in a way that staff across the office can relate to.
Personal Characteristics

The ideal candidate will:

 • Have strong personal integrity and ethics.
 • Build and maintain effective interpersonal relationships, including managing differing views.
 • Be able to think strategically and contribute to developing strategic plans.
 • Be an agile thinker and be able to understand new, changing and complex situations quickly.
 • Show curiosity, flexibility and openness in analysing and integrating ideas, information and differing perspectives.
 • Exercise sound judgement in complex and ambiguous situations.
 • Be a systems thinker with an ability to see issues in their broader legislative, regulatory, policy and political contexts.
 • Have resilience and agility to be able to shift direction and respond to a changing environment.

© Crown copyright 1997–2022