List of access keys

Legislative Drafters/Ngā kaituhi ture hukihuki

Legislative drafters

Ngā kaituhi ture hukihuki

Would you like to work at the heart of government, designing and developing New Zealand’s laws?

PCO plays a critical and distinctive role in developing and designing legislation. We work closely with our colleagues across Government to deliver legislation that is fit-for-purpose, constitutionally sound, and accessible.

We are looking to grow our team of legislative drafters. As part of this team, you will work alongside experienced counsel and gain a fascinating insight into the politics, policy development, and legal design behind New Zealand’s legislation.

A legislative drafting role offers the opportunity to:

 • work on “greenfield” projects which require unique and innovative legal solutions
 • enhance and adjust existing legislation in response to developing situations
 • analyse complex legal issues
 • collaborate with and influence some of Government’s top lawyers and policy analysts
 • work on legislation as it proceeds through Parliamentary and select committee processes
 • and more!

To see what drafters say about working at PCO, see Life at the PCO.

Kei te hiahia koe ki te mahi i roto i te iho o te kāwanatanga, ki te hoahoa me te waihanga i ngā ture o Aotearoa?

He wāhanga hira, wehe kē tō PCO mō te waihanga me te hoahoa ture. Ka mahi tahi mātau me ngā kaimahi puta noa i te Kāwanatanga ki te whakarato ture e tika ana, e pono ana, ā, e tuwhera ana.

Kei te whakawhānuitia ake e mātau tō mātau rōpū kaituhi ture hukihuki. I roto i tēnei rōpū, ka mahi koe i te taha o ngā rōia matatau me te whai tirohanga whakamīharo ki ngā mahi tōrangapū, whanaketanga kaupapahere, me te hoahoa ā-ture i muri i ngā ture o Aotearoa.

He whai wāhitanga te tūranga kaituhi ture hukihuki ki te:

 • mahi i ngā kaupapa hou rawa e puta ai ngā rongoā ahurei, auaha anō hoki
 • whakarei ake me te whakatika i ngā ture onāianei hei urupare ki ngā āhuatanga hurihuri
 • tātari i ngā take ā-ture uaua
 • mahi tahi me te whakaawe i ētahi o ngā rōia matua me ngā kaitātari kaupapahere a te Kāwanatanga
 • mahi i ngā ture i te neke haeretanga i roto i ngā tukanga o te Whare Pāremata me ngā komiti whiriwhiri
 • me te maha atu!

Kia kite ai koe i ngā kōrero a ngā kaituhituhi ture mō te mahi i PCO, tirohia te Life at the PCO.

What we are looking for

We are looking for practising lawyers with 2 or more years of post-qualification experience, which may be in legislative drafting or other areas of legal practice.  You will need:

 • excellent legal, analytical, and problem-solving skills, including the ability to break down complex ideas and reason logically
 • to be able to work under pressure both within a team and independently
 • a high level of initiative and judgement, flexibility, and a sense of responsibility
 • to be a clear communicator and an advocate for plain language
 • to support PCO’s commitment to Te Tiriti o Waitangi and the revitalisation of te reo Māori me ōna tikanga.

PCO is committed to supporting the Crown to be an effective Treaty partner and is currently developing its te ao Māori strategy.  One component of this strategy is to grow our capacity in te reo Māori and to draft legislation in te reo Māori. There are opportunities to influence and guide PCO’s response to this rapidly developing area for those fluent in te reo Māori and with knowledge of tikanga Māori.

E kimihia ana e mātau

E rapua ana e mātau te hunga kei te mahi rōia he 2 tau, neke atu rānei ngā wheako i muri i te whai tohu, mō ngā mahi tuhi ture hukihuki, ētahi atu wāhi tikanga ture rānei. Ko tāu:

 • he whai pūkenga ture, tātari me te raparongoā rawe, tae atu ki te mōhio ki te wāwāhi i ngā whakaaro uaua me te whakaaro arorau
 • he whai kaha ki te mahi i raro i ngā taumahatanga i rō rōpū, ā, takitahi hoki
 • he tino kakama, he whai whakataunga ngaio, he wairua ngāwari, ā, he wairua haepapa
 • me mārama ki te tuku kōrero, ā, me hāpai i te reo ngāwari
 • he tautoko i te pūmau o PCO ki te Tiriti o Waitangi me te whakarauoranga o te reo Māori me ōna tikanga.

E pūmau ana a PCO ki te tautoko i te Karauna kia whaitake ai hei pātui Tiriti, ā, kei te hanga i tana rautaki ao Māori i tēnei wā. Ko tētahi wāhanga o tēnei rautaki he whakatipu i tō mātau kaha e pā ana ki te reo Māori me te tuhi ture hukihuki i te reo Māori. Kei reira ngā whai wāhitanga ki te whakaawe me te ārahi i te urupare a PCO ki tēnei wāhanga nekeneke mō te hunga matatau ki te reo Māori me te mōhio ki ngā tikanga Māori.

What we offer you

This is an excellent opportunity to join a professional and highly respected organisation. PCO is a small and friendly office of around 100 people with a passion for producing great legislation.

We value our people and provide a flexible and supportive environment where each individual can thrive and be who they are. We embrace diversity, and welcome the fresh energy and perspectives that new team members bring to our work. New legislative drafters receive extensive training and coaching from experienced drafters when they join.

In addition, PCO offers:

 • flexible working arrangements
 • te reo classes
 • free exercise classes and netball
 • access to services within the parliamentary complex including the gymnasium, indoor swimming pool and restaurants.  

Ngā mea ka whiwhi koe

He whai wāhitanga rawe tēnei kia uru mai ki tētahi whakahaere ngaio, whaimana hoki. He tari paku noa, ratarata a PCO he tata ki te 100 ngā tāngata e ngākaunui ana ki te whakaputa i ngā ture rawe.

E tiakina ana e mātau ā mātau kaimahi me te whakarato i tētahi wāhi ngāwari me te tautoko, e momoho ai ia tangata kia mau ai tōna ake āhua. He mea nui ki a mātau ngā tāngata nō ao kē, me te tuwhera ki ngā hiringa hou me ngā tirohanga hou ka kawea mai e ngā kaimahi hou ki ā mātau mahi. Ka whiwhi ngā kaituhi ture hukihuki i ngā whakangungu matawhānui me ngā akoranga mai i ngā kaituhi ture hukihuki matatau i tō rātau urunga mai.

I tua atu i tēnei, e whakarato ana a PCO:

 • ngā whakaritenga mahi ngāwari
 • ngā akoranga reo Māori
 • ngā wā korikori tinana koreutu me te poitarawhiti
 • he āhei atu ki ngā ratonga i roto i te whare pāremata tae atu ki te whare whakapakari tinana, hōpua wai kaukau i rō whare me ngā wharekai.

You may apply for this role only if you have the right to work in New Zealand.

For information about New Zealand work or residence visas, please visit www.immigration.govt.nz.  Entry to New Zealand may also depend on meeting specified COVID requirements.

Applications will only be accepted if they include the PCO application form, CV, and a letter of application sent to applications@pco.govt.nz.

Applications close 30 May 2022.

How to apply »

Ka āhei anake koe ki te tono mō tēnei ture mēnā e āhei ana koe ki te mahi i Aotearoa.

Mō ngā mōhiohio mō te mahi i Aotearoa, mō ngā kōkota kainoho rānei, me haere ki www.immigration.govt.nz. Ko te āhei ki Aotearoa kei raro anō pea i tō ū ki ngā whakaritenga KOWHEORI kua whakatauhia.

Kia whakaaetia ngā tono kia tirohia, mēnā ka tuku mai i te pukatono a Te Tari Tohutohu Pāremata, te tāhuhu tangata (CV) me tētahi reta tono hoki ki applications@pco.govt.nz

Ka kati ngā tono hei te 30 o Mei 2022.

Me pēhea te tono »

Outline of job description

Position

Parliamentary Counsel

Workplace

Parliamentary Counsel Office
Reserve Bank Building
No 2 The Terrace
Wellington

Reports to

Drafting Team Manager

Liaises with

Internal
Deputy Chief Parliamentary Counsel (Drafting), Parliamentary Counsel, and other PCO staff

External
Ministers of the Crown
Officials from Government departments and other Government agencies
Select committees
Office of the Clerk of the House of Representatives
Cabinet Office

Purpose

The primary purpose for the position is to draft Government Bills and secondary legislation. 

Key accountabilities

Depending on their level of experience, a Parliamentary Counsel is accountable for:

1.  working independently

2.  the content of their own drafts

3.  the content of any advice provided by them to Ministers, instructing agencies, and select committees

4.  undertaking the drafting of secondary legislation

5.  drafting Bills independently or as part of a team

6.  attending select committees and explaining changes to Bills

7.  attending committee of the whole House and drafting any necessary amendments

8.  undertaking peer review of secondary legislation and Bills

9.  supervising other Counsel as appropriate

10.  participating in office projects as requested.

In addition, a Parliamentary Counsel is accountable for the following:

11.  undertaking the drafting of Government and other legislation as assigned by the Drafting Team Manager in a timely, responsive, and professional manner. Counsel may also be required to provide drafting assistance on private Bills, local Bills, and approved Members Bills, and prepare some consultation drafts to accompany Law Commission reports

12.  positively contributing to the achievement of the PCO's goals and objectives. In particular, by drafting legislation that is clearly expressed and legally effective, and by contributing to the ongoing improvement of drafting practices

13.  liaising with Cabinet Office and Office of the Clerk in relation to drafting assignments

14.  establishing and maintaining good relations with clients

15.  providing advice to Ministers, Cabinet Committees, and select committees as required

16.  providing other legislative advisory services as required

17.  acquiring, maintaining, and developing drafting and other professional skills by participating fully in training and development programmes, and actively seeking to acquire, maintain, and develop drafting and other professional skills

18.  participating and positively contributing to team work and special projects

19. undertaking any other duties associated with the Counsel role as required by the Drafting Team Manager or the Deputy Chief Parliamentary Counsel (Drafting).

Safety and wellbeing

A Parliamentary Counsel is also accountable for the following:

20.  Managing their own personal health and safety, and taking appropriate action to deal with workplace hazards, accident and incidents.

21.  Ensuring their own, and others’, safety at all times.

22.  Complying with relevant safety legislation, policies, procedures, safe systems of work and event reporting.

23.  Reporting and investigating all incidents and accidents, including near misses, in a timely way.

Person specification

Qualifications

1.  A New Zealand or overseas degree or professional qualification in law is essential.

Experience

2.  The position requires an experienced lawyer with post-qualifications experience in private practice, the public service, or another legal environment.

3.  The work requires a sound knowledge of the law, initiative, and the ability to analyse complex ideas and policies.

Skills requirements

4.  The Counsel is expected to have or acquire the PCO-wide skills and the Counsel skills set out in the PCO Skills policy. A Counsel is expected to achieve those skills to the standard set out in the attachment to the Counsel Career and Remuneration framework. The PCO-wide skills, in summary, relate to:

(a) personal integrity
(b) building and maintaining effective interpersonal relationships
(c) effectively and efficiently co-ordinating, performing and progressing work to completion
(d) providing high quality results for each person for whom the Counsel provides a service
(e) continually developing knowledge and skills, personally and in others.

5.  With regard to the Counsel skills, the Counsel is expected to:

(a) facilitate and guide by:

(i) providing written and oral advice
(ii) presenting
(iii) identifying and communicating relevant risks
(iv) passing on knowledge
(v) mediating
(vi) winning concessions without damaging relationships

(b) draft coherent and effective legislation by:

(i) creating robust legislative structures
(ii) researching precedents
(iii) using language clearly, concisely, and accurately
(iv) identifying drafting problems and helping to resolve them
(v) providing alternative approaches (where appropriate)
(vi) contributing to coherence of the statute book
(vii) applying PCO norms and styles
(viii) using applicable office resources, including seeking advice

(c) acquire and use knowledge to develop sound legislation by:

(i) researching, understanding, and applying the law
(ii) understanding the relevant issues and background
(iii) assessing the sufficiency of drafting instructions
(iv) identifying legal problems and helping to resolve them
(v) assessing relevant legal risks

(d) assist legislation through parliamentary, executive, and administrative processes by being familiar with:

(i) relevant guidelines (Cabinet manual, drafting manual, Legislation Design and Advisory Committee Guidelines)
(ii) quality assurance processes (Bill of Rights vetting, Legislation Design and Advisory Committee, Regulations Review Committee requirements)
(iii) Standing Orders and House procedures (select committees and committee of the whole)
(iv) regulation-making processes.

 Back to top »

© Crown copyright 1997–2022